Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Private fonde

 

Private fonde og puljer, der støtter lokale og regionale formål:

Lida og Oskar Nielsens Fond

Claus Sørensens Fond

Brandkassefonden Sydvest

Johan Hoffmann Fonden

Henning G. Kruses Fond

SE´s Vækstpulje

Esbjerg Fonden

Esbjerg Ugeavis´ Fond

Nordea Fonden

Sydbanks Fond

Alice og Tage Sørensens Fond

Hvordan finder man fondene?

Der findes i tusindvis af private, velgørende fonde i Danmark. Det er umuligt at give en meningsfuld guide til de fonde, som er værd at søge. Det afhænger nemlig helt af den organisation, som søger om penge. Der er flere veje at gå, når I skal finde frem til relevante fonde:

Lær af andre: Se på årsberetninger og hjemmesider fra organisationer, der arbejder med samme tema som jer.

Brug hjemmesiden www.fonde.dk. Fonde.dk er et online værktøj til at søge efter fonde, puljer mv. i Danmark, Norden, EU og øvrige lande. Deres nyhedsbrev er gratis, men brug af hjemmesiden kræver et abonnement.

Brug jeres eget netværk: Spørg medlemmer, familien, naboer, kolleger og folk i sportsklubben. Før eller siden rammer I en virksomhed, advokat eller kontorassistent, som kender til den helt rigtige fond for jer.

Brug hjemmesiden www.legatbogen.dk, som viser alle fonde og legater i Danmark. Siden er gratis at bruge.

Brug bogen 'Vejviser til legater og fonde' (pris ca. 1.000 kr.) eller dens hjemmeside www.legatmidler.dk. Her kan man søge på fonde og legater og købe adgang til deres kontaktadresser - eller google dem, når man har læst sig frem til de interessante.

Hvordan kommer man i betragtning hos en fond?

Skil jer ud: Jeres ansøgning ligger sammen med måske hundrede andre. Skriv kun helt kort om, hvorfor I søger penge. Læg vægt på hvad I vil gøre, og hvordan det adskiller sig fra det alle andre gør.

 Tænk over, hvem I skriver til: Kender de jer i forvejen? Ved de noget om jeres arbejdsfelt? Hvad plejer de at støtte? Passer jeres idé til deres retningslinjer? Skriver I til en sagsbehandler? Til bestyrelsen? Til giveren selv?

Vær målrettede: Skriv kort og præcist. Jeres budskab og hovedargumenter skal stå i de første 10 linjer.

Vær tålmodige, grundige og vedholdende

Send ikke den samme ansøgning til mange fonde. Brug tid på at researche hver enkelt fond og skriv en målrettet ansøgning. Brug fondens eget ansøgningsskema/ online-ansøgningsmodul, hvis det findes.

Vær indstillet på mange afslag. Kampen er hård om pengene...

Ring tilbage, hvis I har fået et afslag. Spørg om I var tæt på, hvad I kan gøre bedre næste gang - eller om I helt skal opgive den pågældende fond.

Plej de gode kontakter: Meld straks tilbage, hvis I får ja. Ring eller skriv, hvor glade I er. Vær omhyggelige med at sende den afrapportering, fonden kræver - og spørg, om I kan gøre mere. Mange er glade for fotos til hjemmesiden, et takkebrev fra partneren, en invitation til indvielse eller andet. 

Nyttige erfaringer om fonde

De store og kendte fonde giver som udgangspunkt helst til de helt store og kendte projekter/organisationer. Det er svært for små foreninger at trænge igennem til fx Rockwool og Velux. Flere af de store fonde indskrænker desuden deres åbne puljer i disse år og prioriterer mere direkte partnerskaber.

Mindre fonde vil ofte give til mindre organisationer/projekter - hellere end at 'drukne' i en stor organisations fundraising. Mange vil hellere give fast til nogen, de har tillid til og tror på end sprede sig på mange forskellige. Det er lettere og mere sikkert for dem. Hold derfor fast og plej kontakten, hvis I har fået 'hul igennem'.

Mange små fonde lever skjult og har ikke en egentlig organisation bag sig. En del af dem mangler gode ansøgninger og projekter. Find frem til fx advokater, som administrerer mange små fonde og prøv at få et møde med dem.

De fleste fonde er ikke specialister på udvikling. Gode referencer og god dokumentation gør derfor indtryk.