Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Kommunale tilskud

Esbjerg Kommune har nogle puljer, der har til formål økonomisk at understøtte de lokale aktører i at realisere udvikling i lokalsamfundene.

Den fritidskulturelle pulje kan søges 1 gang årligt og støtter:

Udgifter i forbindelse med etablering, udvidelse eller renovering af klublokaler og andre inden- og udendørs faciliteter, der benyttes i forbindelse med udførelsen af foreningens folkeoplysende aktivitet

Udgifter til indkøb af materiel til en værdi pr. enhed på min. 5.000 kr. ekskl. moms. Ved materiel forstås udstyr (redskaber o.l.), der skal anvendes i forbindelse med udførelse af foreningens folkeoplysende aktivitet

KULTURpuljen kan søges løbende og støtter kulturarrangementer og –aktiviteter med almen interesse, som afvikles i Esbjerg Kommune og giver en kulturel oplevelse. Der kan bevilges tilskud på op til 10.000 kr. og underskudsgaranti, når bevillingen er over 10.000 kr.

Puljen til lokale projekter kan søges 2 gange årligt (1. april og 1. oktober). Der kan søges støtte til projekter, hvis formål kommunen lovligt kan støtte, og som:

Har et alment non-profit formål
Henvender sig til en bred og åben målgruppe
Etableres eller afvikles inden for Esbjerg Kommunes grænser
Projekter kan gennemføres i ét lokalområde eller i samarbejde på tværs af lokalområder inden for Esbjerg Kommune.

Kommunale puljer 

Den fritidskulturelle Pulje kan støtte idræts- og fritidslivet.
Læs mere her:

KULTURpuljen er tiltænkt kultur- og idrætsarrangementer.
Læs mere her:

Puljen til lokale projekter kan søges til gode projekter i hele kommunen.
Læs mere her: