Landdistriktspolitik

Esbjerg Kommunes landdistriktspolitik

I foråret 2015 fik Esbjerg Kommune en landdistriktspolitik, som kan læses i sin fulde ordlyd under linket.

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Landdistriktspolitikken sætter således rammer og mål for, hvordan Esbjerg Kommune skal arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter, og hvordan vi i Esbjerg Kommune understøtter de mange lokale initiativer og kræfter, der arbejder for levende og attraktive landsbyer og lokalsamfund.

Den vedtagne landdistriktspolitik udstikker rammerne for de næste 3 år, hvorefter den i 2018 vil blive evalueret.

Som opfølgning på landdistriktspolitikken er der udarbejdet en såkaldt handleplan, der er tænkt som det værktøj, der giver bud på, hvordan de mange gode intentioner og målsætninger i politikken kan gennemføres. Politikken omtaler nogle begreber, der her i handleplanen bliver præciseret, ligesom der er henvisninger til projekter andre steder fra til inspiration. Handleplanen er dermed at betragte som værktøjet, der kan bruges for at gennemføre målene.