Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Pedelordning

Med virkning fra 1. januar 2014 indførte Esbjerg Kommune en landsbypedelordning, der er organiseret som en senior jobordning.

Der er ansat 4 seniorjobbere, der hører under kommunens Teknik og Miljø forvaltning. Landsbypedellerne har base ved Entreprenøren, Vibevej i Esbjerg, hvorfra de hver morgen kører ud for at løse de mange opgaver, der er budt ind fra lokalsamfundene i kommunen.

Selv om der tales om landsbypedeller, så dækker landsbypedellerne hele Esbjerg Kommune – også byområder, der ikke kan betegnes som landsbyområder. Opgaverne der udføres kan være vedligehold og rengøring af udearealer, malerarbejde, træfældning, vedligehold af borde og bænke samt klubskure, vinduespudsning, reetablering af petanquebane.

Læs mere her

En vigtig regel er at landsbypedellerne ikke erstatter en ansat. Arbejde der tidligere er udført af en privat aktør og er betalt for må ikke udføres at en landsbypedel. Eksempelvis må et forsamlingshus, der tidligere er malet af en privat aktør ikke i fremtiden overgå til en maleropgave for landsbypedellerne. Er forsamlingshuset tidligere malet af frivillige er det i orden at denne opgave i fremtiden udføres af landsbypedeller.

 

Landsbypedelordningen er blevet evalueret af brugerne

Læs evalueringsrapporten her