Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Lokalrådskonference & Ildsjælepris

Lokalrådskonference

Som omtalt i Handleplanen vil der hvert 2. år blive afholdt en lokalrådskonference. Lokalrådskonferencen er tænkt som en konference med deltagelse af ildsjæle, foreningsfolk, lokalråd, institutioner, politikere og borgere m.fl., der har interesse for lokalsamfundenes vilkår. Indholdet vil blive til i samarbejde med lokalsamfundene. Der vil således i efteråret blive mulighed for, at de mange lokalsamfund kan byde ind med ønsker til emner, der gerne ses belyst på konferencen.
Konferencen skal være med til at inspirere til fremtidige indsatsområder for udvikling i kommunens lokalsamfund.
Den 1. lokalrådskonference blev afholdt i januar 2016, og den 2. konference februar 2018.

Ildsjælepris 

Som noget nyt har Esbjerg Kommune indført en såkaldt frivillighedspris. Hensigten med prisen er at synliggøre og hædre de mange gode kræfter og de gode eksempler, som kan inspirere alle, der lægger tid og energi i udvikling af kommunens lokalsamfund. Den første ildsjælepris blev overrakt vinderne på lokalrådskonferencen 30. januar 2016. Den 2. ildsjælepris blev uddelt februar 2018 på lokalrådskonferencen i Egebæk Hviding Kultur- og Aktivitetscenter.

Indstilling til ”årets ildsjælepris” foregår ved nomineringer fra borgere og foreninger i de enkelte lokalsamfund.